Witaj na stronie ośrodka edukacji ekologicznej w Widełkach

PROJEKT

„Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie gminy Daleszyce” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Więcej…

Informacje o projekcie

Cele projektu Projekt miał na celu przekształcenie starego budynku po szkole podstawowej w centrum edukacji ekologicznej przez nadanie mu nowych funkcji i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz zatrzymanie procesu degradacji środowiska. W ramach projektu wyremontowano Więcej…

Nowe oblicze budynku

Teren wokół ośrodka Obok budynku powstała drewniana wiata z miejscami siedzącymi i stołem oraz przestrzenią na ognisko i stałym paleniskiem. Zamontowane zostały kosze na śmieci, stojaki na rowery i zewnętrzne zestawy edukacyjno-demonstracyjne. Na terenie obiektu Więcej…

Przeznaczenie ośrodka

Ośrodek przeznaczony będzie przede wszystkim dla uczniów, którzy zgłębiać będą tajniki szeroko pojętej edukacji ekologicznej. W budynku mieści się oddział przedszkolny. Miejsce to stanie się centrum edukacji ekologicznej w gminie Daleszyce.

Skontaktuj się z nami